4 min leestijd

Een Vlaams renovatiekrediet: wat is dat?

Vanaf volgend jaar krijgen nieuwe eigenaars van een woning de mogelijkheid om een Vlaams renovatiekrediet aan te vragen. Dit houdt in dat, wie in 2021 een niet-energiezuinige woning of appartement aankoopt en hiervan binnen de vijf jaar de energieprestatie aanzienlijk verbetert, een Vlaams renovatiekrediet zal kunnen afsluiten bovenop het woonkrediet bij de aankoop van de woning.

Het renovatiekrediet moet dus hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van je woning en je verbindt je ertoe om je niet-energiezuinige woning of appartement energetisch te gaan renoveren om zo je energielabel te verbeteren. En dit binnen een periode van 5 jaar.  

Wie zo een Vlaams renovatiekrediet afsluit zal maandelijks haar krediet (kapitaal en interesten) aflossen bij de bank. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal dan in de vorm van een rentesubsidie de interesten die je betaald hebt aan je bank terugbetalen, en dit op jaarbasis.

renovatie

Hoe sluit je zo’n krediet af?

Het renovatiekrediet sluit je af bij je bank. Bij dezelfde bank moet je gelijktijdig je woonkrediet voor de aankoop van je woning of appartement afsluiten. Enkel kredietaanvragen met betrekking tot het hoofdkrediet ingediend vanaf 1 januari 2021 kunnen in aanmerking komen.

Wil je bovendien zo’n renovatiekrediet aanvragen, dan moet je een verklaring op eer kunnen voorleggen. Deze kan je hier printen.

Indien je via een schenking of een erfenis een woning krijgt, kan je voor het afsluiten van een gelijkaardige energielening+ terecht bij het energiehuis. Bij een energielening+ wordt dan niet met een rentesubsidie gewerkt, maar de lening wordt bij aanvang renteloos toegekend.

lening bedrag renovatiekrediet

Voorwaarden voor het Vlaams renovatiekrediet

Aan het Vlaams renovatiekrediet zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Je moet een hypothecair hoofdkrediet hebben afgesloten. Dit woonkrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de aankoop van de woning.
  • Je neemt het engagement om de eengezinswoning die het label E of F draagt, naar A, B, of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.
  • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de energetische renovatie van de woning.

Ook het te lenen bedrag is afhankelijk van enkele voorwaarden:

  • Engageer je je om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, dan kan je tot maximum 60.000 euro renteloos lenen.
  • Voor label B is dat maximum 45.000 euro
  • Voor label C is dat maximum 30.000 euro.
  • Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot maximum 45.000 euro lenen. Voor label B is dat maximum 30.000 euro.

Als bij afloop de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd.

Zit je met meer vragen? Lees dan zeker de FAQ voor meer informatie. Ook op de website van het Vlaams Energieagentschap kan je terecht voor meer informatie: Renteloos renovatiekrediet - Energiesparen.

Timing

Vanaf januari 2021 kan je een aanvraag indienen bij je bank om in aanmerking te komen voor het Vlaams renovatiekrediet. Een aantal banken zullen het Vlaams renovatiekrediet reeds vanaf januari kunnen aanbieden, anderen zullen volgen in de loop van de volgende maanden.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Vlaams renovatiekrediet en/of je bank dit krediet reeds aanbiedt? Neem dan persoonlijk contact op met je bank en bespreek zeker samen de mogelijkheden.

go to top