6 min leestijd

De preventieve maatregelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben voor iedereen verregaande gevolgen. Voor sommigen ook op financieel vlak.

In veel sectoren valt het bedrijfsleven grotendeels of zelfs helemaal stil. Misschien dreig je daardoor je job of bedrijf te verliezen of heb je een periode minder of zelfs helemaal geen loon. Je financiële kosten en verplichtingen blijven dan weer doorlopen.

De financiële sector leeft mee met jou en is bekommerd om je financiële situatie in deze ongeziene en moeilijke tijden.

Wat doet de financiële sector voor jou?

Denk je in financiële problemen te zullen komen door het coronavirus, aarzel dan niet om met je bankier te gaan praten. Doe dit ook zo snel mogelijk, voor je financiële problemen onoverkoombaar zijn.

De banken zullen voor iedereen apart kijken wat de beste oplossing is.

Particulieren

Voor particulieren zal dat in sommige gevallen een uitstel van betaling van het hypothecair krediet zijn. De banken zijn in deze dossiers bereid tot een dergelijk uitstel en zullen hiervoor geen dossierkosten aanrekenen.

Aarzel niet om met je bankier te gaan praten. Ook al lijken je financiële problemen nu nog klein. Samen kan tijdig een gepaste oplossing worden gezocht.

Ondernemingen

Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen beroep doen op uitstel van betaling van hun krediet. De banken zullen hiervoor geen dossierkosten aanrekenen.

Samen met de Nationale Bank van België en minister van Financiën Alexander De Croo werd ook een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden.

Zit je nog met vragen?

Je kan bij je bank terecht met al je vragen over het coronavirus. Check hier welk contactpunt jouw bank of kredietmaatschappij heeft. Deze lijst wordt continu aangevuld. 

    Wat doet de overheid voor jou?

    Wij lijsten hier alle nuttige links op met de maatregelen van de overheid op federaal niveau maar ook op niveau van de verschillende gewesten. 

    Particulieren

    Vlaanderen

    go to top