3 min leestijd

Op 16 juni 2022 ondertekende Febelfin het Digital Inclusion Charter, een initiatief dat uitgaat van DigitAll. DigitAll bestaat uit een brede coalitie van privé- en overheidsbedrijven, regeringen en verenigingen en heeft tot doel de digitale kloof in de Belgische samenleving te dichten door een netwerk uit te bouwen. Men wil het belang van digitale inclusie onder de aandacht brengen en enkele kant-en-klare oplossingen ontwikkelen die een positieve impact op zowel korte als lange termijn teweegbrengen. Daarbij is dit Charter een teken van engagement. 

De ondertekening gebeurde tijdens een persmoment in aanwezigheid van verschillende stakeholders en Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra de Sutter. Dit is één van de initiatieven die de banksector ondersteunt om digitale inclusie te bevorderen. 

Opstart nationale sensibiliseringscampagne

Het ondertekeningmoment van dit Digital Inclusion Charter door 40 stakeholders is eveneens het startschot voor een grootscheepse nationale sensibiliseringscampagne van DigitAll om digitale inclusie in België op ieders agenda te zetten en te waarschuwen voor de risico’s van digitale uitsluiting. Zo wil DigitAll bedrijven en burgers stimuleren om de nodige initiatieven uit te werken die digitale inclusie bevorderen.  

Met deze ondertekening geeft Febelfin aan dat de banksector de principes van digitale inclusie mee ondersteunt en uitdraagt, en zich ertoe verbindt om verdere acties te nemen om mee de digitale kloof te helpen dichten. 

Digitale inclusie in de banksector

Digitale inclusie is al langer dan vandaag een belangrijk aandachtpunt waarvoor de Belgische banksector zich inzet. We leven in een maatschappij die steeds digitaler wordt. Als banksector ondersteunen wij ten volle deze ontwikkelingen, maar wij zijn er ons ook van bewust dat een deel van de bevolking vandaag niet mee is op deze digitale trein. Extra aandacht voor de minder- of niet-digitale groep burgers is meer dan nodig.

  • Zo lanceerde Febelfin eind 2021 tien concrete actiepunten rond digitale inclusie in de banksector. Deze actiepunten zijn gericht op klanten met weinig of geen digitale vaardigheden. Het uitgangspunt is dat de banken de keuze van de klant respecteren, ongeacht de keuze voor digitaal of analoog bankieren. 
  • Ook trad op 1 januari 2022 de Universele Bankdienst in werking. Deze dienst laat toe om aan een redelijk tarief manuele overschrijvingen uit te voeren zodat ook minder digitaal vaardige consumenten ten volle deel kunnen nemen aan het economisch leven.
  • Verder maakte Febelfin een brochure met hierin een oplijsting van al het materiaal dat wij ter beschikking stellen omtrent digitale inclusie en online veiligheid. Het is een gestructureerd overzicht, voor zowel begeleiders als consumenten, van alles wat je moet weten om vlot en veilig digitaal te betalen en online geldzaken te regelen. 
go to top