2 min leestijd
the_future_is_female

Opnieuw een sterk signaal voor meer genderdiversiteit in de eigen rangen

Febelfin heeft vandaag de Women Empowerment Principles (WEP’s) van de Verenigde Naties (VN) ondertekend. Het doel van die principes is organisaties begeleiden in het versterken van gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen op de werkvloer. Daarmee geeft Febelfin opnieuw een sterk signaal voor meer gelijke, eerlijke kansen aan iedereen die in de financiële sector werkt: man én vrouw. Bovendien zijn we de eerste nationale bankenfederatie in Europa om deze principes te ondertekenen. 

De Women Empowerment Principles

De Women Empowerment Principles (WEP’s) van de VN hebben als doel organisaties, van gelijk welke grootte en actief in gelijk welke sector, te begeleiden in het proces van meer gendergelijkheid en een grotere emancipatie van vrouwen op de werkvloer. De WEP’s, opgericht door het Global Compact van de VN en het VN Vrouwenverdrag, zijn erkend door de internationale arbeids- en mensenrechtenstandaarden. De filosofie achter de principes is dat elke organisatie belang heeft bij en zelf verantwoordelijk is voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen.

Door lid te worden van de WEP-community, bewijst Febelfin opnieuw dat genderdiversiteit hoog op de strategische agenda staat. CEO Karel Baert: “In 2019 ondertekenden we een Diversiteitsplan van het Brussels Gewest om ons eigen diversiteits- en inclusiebeleid te verbeteren. Op datzelfde moment wierven we ook een diversiteitsexpert aan. Het eerste krachtige signaal naar de buitenwereld was om, samen met partners uit de brede financiële sector, Women in Finance  (in samenwerking met Assuralia) te lanceren. Intussen zijn 40 financiële instellingen, samen goed voor 90% van de Belgische financiële sector, lid geworden van deze organisatie. Het ondertekenen van de Women Empowerment Principles was voor ons dan ook een logische next step. Dat we hiermee de eerste nationale bankenfederatie in Europa zijn, is het bewijs dat Febelfin gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel draagt.”

Het ondertekenen van de Women Empowerment Principles was voor ons een logische next step richting een betere genderdiversiteit in onze sector.
Karel Baert
CEO Febelfin

Wat betekent de WEP’s concreet?

Elke organisatie die de principes ondertekent, verbindt zich ertoe de volgende 7 principes na te streven:

  1. Het engagement wordt gedragen door de top van de organisatie.
  2. Het eerlijk behandelen van vrouwen en mannen, zonder discriminatie.
  3. Aandacht besteden aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van werknemers.
  4. Onderwijs en opleiding aanbieden met het oog op loopbaanontwikkeling.
  5. Vrouwen en mannen afbeelden in moderne, authentieke en multidimensionale rollen om zo de percepties te veranderen en sociale normen te beïnvloeden.
  6. Maatschappelijke initiatieven ondersteunen.
  7. Vooruitgang meten en hierover transparant communiceren.
go to top