4 min leestijd

Als u hebt ingetekend op pensioensparen via een fonds vraagt u zich waarschijnlijk af of de coronaviruscrisis daar invloed op heeft. Als uw pensioensparen niet gedekt is door een verzekeringscontract, is de opbrengst ervan gekoppeld aan de beurs. Tijdens crises, zoals de coronaviruscrisis, dalen de beurskoersen en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor uw pensioenfonds. Afhankelijk van uw situatie is het echter mogelijk om een daling van de waarde van uw pensioensparen te voorkomen.

Gaat u binnenkort met pensioen?

Als u de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt, bent u niet verplicht om uw belegging onmiddellijk op te vragen als de waarde van uw fonds tijdelijk lager is. Het is mogelijk om de belegging een bepaalde periode te laten staan en het bedrag later op te nemen, op een geschikter moment. Het is ook mogelijk om slechts een deel van het pensioenkapitaal op te nemen en het andere deel op een later tijdstip op te nemen.

Wachten heeft het voordeel dat het de negatieve effecten van een minder gunstige periode afvlakt. Maar houd er rekening mee dat het kapitaal geblokkeerd blijft zolang u niet beslist wat het meest geschikte moment is voor de opvraging.

Als u in tijden van crisis het kapitaal toch wil opnemen, hebt u het uiteraard onmiddellijk tot uw beschikking, maar u moet er rekening mee houden dat de waarde van uw pensioenfonds zeker lager zal uitvallen.

Weet dat de sterke waardedalingen die zich in maart 2020 hebben voorgedaan in het kader van het coronavirus momenteel grotendeels zijn weggewerkt.

Als u dicht bij uw pensioen staat en een dynamisch spaarfonds hebt (dat voornamelijk in aandelen belegt), kunt u overstappen op een neutraal (evenwichtige verdeling tussen aandelen en obligaties) of defensief fonds (dat voornamelijk in obligaties belegt). Op deze manier is het rendement van uw pensioensparen minder onderhevig aan schommelingen in de beurskoersen.

Hebt u nog enkele jaren te gaan voordat u van uw pensioen kunt genieten?

Pensioenspaarfondsen zijn langetermijnbeleggingsproducten. Bij het afsluiten van pensioensparen verbindt u zich doorgaans voor meerdere decennia, tot ten minste de pensioenleeftijd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken als de ene periode moeilijker is dan de andere.De vele jaren die u nog voor u liggen zullen in principe de negatieve effecten van minder gunstige periodes goedmaken.

Vanuit dit langetermijnperspectief bieden pensioenspaarfondsen over het algemeen een positief rendement, crisis of geen crisis. Zo bedroeg eind juni 2020 het gemiddelde theoretische rendement van pensioenspaarfondsen op jaarbasis +4,94% voor een periode van 10 jaar en +6,13% voor een periode van 25 jaar.

go to top