4 min leestijd
Ukraine

Доступ до банківського рахунку є надзвичай важливим, оскільки допомагає нам жити у людському суспільстві. Саме тому бельгійські банки пропонують пакет основних банківських послуг громадянам України, які через війну були змушені залишити рідну країну.

  • Пакет основних банківських послуг уможливлює здійснення основних трансакцій з використанням обмеженого тарифу.
  • Існуючі правила ідентифікації, що використовуються в рамках початку звичайних клієнтських відносин, також застосовуються для надання основних банківських послуг: банк, зокрема, вимагає від зацікавленої особи зазначення її прізвища та імені, дати та місця народження, а також місця проживання.
  • Особи, які отримали притулок, особи з визнаним статусом біженця або особи, які отримують допомогу у вигляді субсидій можуть посвідчити свою особу за допомогою посвідчення особи, виданого органами влади Бельгії.
  • Починаючи з 7 березня 2022 року біженці з України можуть подати заяву з клопотанням про видачу свідоцтва про надання тимчасового захисту, яке надає їм можливість користуватися основними банківськими послугами.

Початок війни в Україні спричинив невимовні людські страждання та змусив багатьох жителів країни полишити свої домівки і шукати прихистку в країнах Європейського Союзу. У стислі терміни такі особи повинні якнайкраще організуватися і почати жити в повністю новому оточенні. Саме тому бельгійські банки пропонують пакет основних банківських послуг, які дозволяють відкрити поточний розрахунковий рахунок і здійснювати різноманітні банківські трансакції. Можливість користуватися банківським рахунком дає нам здатність брати участь у щоденному житті у нашому суспільстві.

Перелік відповідей на часто поставлені питання (FAQ) містить рекомендації щодо надання основних банківських послуг біженцям та особам, які подали заявку з клопотанням про надання їх притулку, включаючи випадки, які стосуються безпосередньо біженців з України.

Що означає поняття основні банківські послуги?

У випадку, коли ми говоримо про те, що особа має право на основні банківські послуги, це означає, що така особа може відкрити у бельгійському банку поточний розрахунковий рахунок на обмежений розмір грошових коштів задля виконання основних трансакцій, таких як зняття готівкових засобів, виконання оплат шляхом переказу або ж за допомогою платіжної картки, а також видача поточних платіжних доручень та здійснення платежів шляхом прямого дебатування.

Кожен бельгійській банк та будь-яка інша кредитна установа пропонує основні послуги, які зацікавлена особа може замовити заповнивши бланк – формуляр з клопотанням про надання послуг, який передається на адресу відповідної установи.

Хто може користуватися основними банківськими послугами?

Вже у 2016 році банківський сектор склав перелік відповідей на часто поставлені питання (FAQ), який містить розлогу інформацію про доступ до основних банківських послуг передбачених для осіб, які подали запит на отримання притулку та осіб з визнаним статусом біженця. Звичайно, вміщена у вищезазначеному довіднику інформація стосується і воєнних біженців з України.

Існуючі правила ідентифікації, що використовуються для початку звичайних клієнтських відносин, застосовуються і для надання основних банківських послуг: згідно з вимогами звичайної процедури, що використовується в рамках застосування положень законодавства, спрямованого на запобігання відмиванню грошових засобів, отриманих злочинним шляхом, банки зобов'язані проводити ідентифікацію своїх клієнтів. Зацікавлені особи повинні бути у стані посвідчити свою особу, у протилежному випадку банкам забороняється пропонувати надання основних банківських послуг таким клієнтам. Банк, зокрема, повинен вимагати від дотичної особи надання інформації щодо її прізвища та імені, дати та місця народження та місця (тимчасового) проживання.

Які офіційні документи надають можливість доступу та отримання основних банківських послуг?

Особи, які подали запит на отримання притулку, особи з визнаним статусом біженця, а також особи, які отримують допомогу у вигляді субсидій можуть посвідчити свою особу за допомогою посвідчення особи, виданого органами влади Бельгії, наприклад:

  • документа, що засвідчує реєстрацію дотичної особи у реєстрі іноземних осіб (посвідка на проживання A,…);
  • тимчасової посвідки або дозволу на проживання;
  • документа, що засвідчує здійснення реєстрації у Імміграційному відомстві.

Більше інформації щодо необхідних офіційних документів, використання яких передбачено в рамках надання основних банківських послуг, можна знайти у переліку відповідей на часто поставлені запитання (FAQ).

Важливо: починаючи з 7 березня 2022 року біженці з України (за умови надання ними документів, що засвідчують їх особу) можуть вимагати в Імміграційному відомстві видачу довідки-посвідчення про отримання тимчасового захисту, на основі якої такі особи можуть користуватися основним банківськими послугами. Для отримання додаткової інформації щодо видачі довідки-посвідчення про отримання тимчасового захисту радимо прочитати вміст сайту Імміграційного відомства, що знаходиться за посиланням: Інформація українською | IBZ.

go to top