6 min leestijd

In Juli 2021 publiceerde de Commissie het AML Package. Dit pakket moet dienen om de regels rond bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering te versterken (AML/CFT rules genoemd: Anti-money laundering/ countering the financing of terrorism).

Het pakket bevat vier wetteksten:

  • Een voorstel voor een nieuwe AML-verordening;
  • Een 6e herziening van de AML-richtlijn;
  • Een voorstel ter oprichting van een Europese autoriteit die witwassen zal bestrijden (AMLA);
  • Een voorstel tot wijziging van de verordening betreffende informatie bij geldovermakingen.

Febelfin staat volledig achter de overkoepelende doelstelling van de Commissie om de ineffectiviteit van het huidige EU-AML-kader aan te pakken. Dit is positief voor financiële instellingen maar ook voor EU-burgers. Febelfin is van mening dat het van essentieel belang is om een ​​pragmatische aanpak te ontwikkelen op basis van een effectieve uitwisseling van informatie om de risico's van witwassen te beperken en financiële criminaliteit op te sporen

go to top