Alles wat u moet weten over instantbetalingen

Wat is een instantbetaling?

Een instantbetaling of een Instant Payment is een overschrijving die onmiddellijk verwerkt wordt. 24/24 en 7/7. Dus ook ’s nachts, op feestdagen en in het weekend. Het geld staat hierdoor al binnen enkele seconden op de rekening van uw begunstigde, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank.

Wat is het verschil tussen een instantbetaling en een instantoverschrijving?

Geen. Beide termen worden als synoniem gebruikt en duiden op een overschrijving die “instant” en altijd - dus 24/24 en 7/7 - verwerkt wordt.

Wat is het voordeel van een instantbetaling?

Het voordeel van een instantbetaling is dat het geld binnen enkele seconden op de rekening van uw begunstigde staat, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank.

In volgende situaties kan een instantoverschrijving handig zijn. En dit zowel voor particulieren als bedrijven:

  • Om een rekening op restaurant te delen.
  • Om iemand te betalen op een rommelmarkt.
  • Om een jobstudent zijn loon uit te betalen aan het eind van de dag of week.
  • En nog zoveel meer!

Wanneer kan ik een instantbetaling uitvoeren?

Een instantbetaling wordt op elk mogelijk ogenblik verwerkt: 24/24 en 7/7. Dus ook ’s nachts, op feestdagen en in het weekend.

Hoe lang duurt het voor een instantbetaling op de rekening van de begunstigde staat?

Een instantbetaling staat bijna onmiddellijk - lees: binnen de enkele seconden - op de rekening van uw begunstigde. Die heeft het geld direct ter beschikking en kan het ontvangen bedrag dus ook onmiddellijk gebruiken.

Indien het geld niet binnen enkele op de rekening staat, gaat de betaling niet door.

Staat er een betalingslimiet op een instantbetaling?

Europa voorziet een betalingslimiet tot 15.000 EUR voor instantbetalingen. Landen hebben echter de mogelijkheid hiervan af te wijken. België heeft ervoor gekozen om geen betalingslimiet vast te leggen. Hierdoor heeft u de vrijheid om in alle situaties voor een instantbetaling te kiezen. En dus ook bij grotere bedragen.

Uiteraard kan elke bank wel zelf limieten instellen, zoals ze dat bv. ook kan doen voor daglimieten in de app voor mobiel bankieren.

Zal een instantbetaling gratis of betalend zijn?

Dit zal variëren van bank tot bank. Elke bank bepaalt zelf binnen welk dienstenpakket en tegen welke prijs zij instantbetalingen zal aanbieden. 

Met welk toestel kan ik een instantbetaling uitvoeren?

In principe kan een instantbetaling uitgevoerd worden op dezelfde toestellen als waarmee een traditionele elektronische betaling uitgevoerd wordt: pc, tablet of smartphone. Elke bank beslist echter zelf hoe en via welke weg ze instantbetalingen zal aanbieden. 

Kan ik een instantbetaling nog terugroepen als die al geïnitieerd is?

Nee, doordat de overschrijving in enkele seconden wordt verwerkt, kan die niet worden teruggeroepen. U kunt uiteraard wel uw bank contacteren om na te gaan of u het geld eventueel teruggestort kan krijgen.

Vanaf wanneer zijn instantbetalingen mogelijk?

Vanaf 4 maart 2019 zullen de eerste instantbetalingen verwerkt kunnen worden.

Zullen alle banken instantbetalingen aanbieden?

De volgende Belgische banken zullen instantbetalingen verwerken:

Wie klant is bij deze banken zal sowieso instantbetalingen kunnen ontvangen. Of u ook instantbetalingen zal kunnen initiëren, hangt af van bank tot bank. Elke bank bepaalt namelijk zelf binnen welk dienstenpakket zij instantbetalingen zal aanbieden. 

Verschillende andere banken zullen in de toekomst ook instantbetalingen aanbieden zoals AXA Bank en bpost bank. bpost behoort momenteel niet tot de deelnemende banken. Dat betekent dat betalingen aan de overheid - waarbij meestal een strikte vervaldatum wordt gehanteerd en waarop nalatigheidintresten betaald moeten worden bij overschrijding van die datum - niet instant kunnen gebeuren: belastingen, roerende voorheffing, sociale zekerheid, ...

Een actuele lijst is te raadplegen op https://www.cecbelgium.be/nl.

Zullen banken verplicht instantbetalingen moeten aanbieden?

Nee, een bank kiest zelf of ze al dan niet instantbetalingen zal aanbieden. Ook kan ze ervoor kiezen om “passief” deel te nemen: dat betekent dat u als klant wel instantbetalingen zal kunnen ontvangen maar niet zelf zal kunnen initiëren.

Kan iedereen een instantbetaling ontvangen en initiëren?

Nee. Om een instantbetaling te kunnen ontvangen of initiëren dient u klant te zijn bij één van de banken die instantbetalingen zullen verwerken. 

Zijn alle overschrijvingen instant?

Nee, niet elke overschrijving zal standaard instant zijn.

Zijn instantbetalingen veilig?

Ja, instantbetalingen zijn even veilig als de traditionele elektronische betalingen. Banken zetten alles op alles om hun klanten te beschermen tegen eventuele fraude. Uiteraard kan u meewerken aan uw veiligheid door nooit uw codes door te geven via e-mail, sms, telefoon of sociale media en de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen.

Zijn kaartbetalingen ook instantbetalingen?

Nee, een kaartbetaling is geen overschrijving en valt dan ook niet onder een instantbetaling. Wanneer u in de winkel betaalt met de kaart, dan zal het geld niet binnen een paar seconden op de rekening van de handelaar staan. Maar sowieso gebeurt een kaartbetaling al snel waardoor de handelaar, afhankelijk van het tijdstip van de betaling, soms nog dezelfde dag het geld op zijn rekening krijgt of tegen de werkdag die hierop volgt.  

Kan ik een instantbetaling alleen in België uitvoeren of ook in het buitenland?

Instantbetalingen zullen in eerste instantie enkel mogelijk zijn in België en dit voor klanten van de volgende banken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. 

In de toekomst zullen instantbetalingen wel uitgerold worden naar de hele SEPA-zone. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de loop van 2019 gebeuren. 

Waar staat België tegenover Europa in dit verhaal?

België wordt, na enkele voorlopers binnen de eurozone, één van de eerste Europese landen waar instantbetalingen hun intrede doen op niveau van de bankengemeenschap. Febelfin is trekker van dit ambitieuze initiatief. De Belgische banken hebben dan ook zwaar geïnvesteerd om van dit project een succesverhaal te maken.

Waar vind ik meer info?

Meer informatie over de instant betalingen kan teruggevonden worden op https://www.cecbelgium.be/nl/instant-betalingen.