Alles wat u moet weten over instantbetalingen

Wat is een instantbetaling?

Een instantbetaling is een overschrijving die onmiddellijk, en 24/24 en 7/7 verwerkt wordt, dus ook ’s nachts, op feestdagen en in het weekend. Het geld staat hierdoor al binnen enkele seconden op de rekening van uw begunstigde, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank.

Wat is het verschil tussen een instantbetaling en een instantoverschrijving?

Geen. Beide termen worden als synoniem gebruikt en duiden op een overschrijving die “instant” en altijd - dus 24/24 en 7/7 - verwerkt wordt.

Wat is het voordeel van een instantbetaling?

Het voordeel van een instantbetaling is dat het geld binnen enkele seconden op de rekening van uw begunstigde staat, ook wanneer die een rekening heeft bij een andere bank.

Volgende voorbeelden tonen aan in welke situaties instantbetalingen hun nut bewijzen:

  • P2P (persoon tot persoon): elkaar altijd en overal betalen, bijvoorbeeld bij het delen van een rekening, verkoop op rommelmarkten, privéverkopen, ... 
  • P2B (persoon tot bedrijf): betalen voor diensten, bijvoorbeeld levering aan huis (van pizza tot nieuw meubilair), tweedehandsautomarkt, e-commerce, ...
  • B2P (bedrijf tot persoon): loon uitbetalen aan het eind van de dag of week (bv. aan jobstudenten), verzekeringen uitbetalen om een claim snel af te wikkelen, …
  • B2B (bedrijf tot bedrijf): snel betalen om kritieke deadlines te halen of om de levering van goederen of diensten vrij te geven (bv. om ervoor te zorgen dat een geladen vrachtschip de haven kan verlaten), …

Wanneer kan een instantbetaling uitgevoerd worden?

Een instantbetaling wordt op elk mogelijk ogenblik verwerkt: 24/24 en 7/7. Dus ook ’s nachts, op feestdagen en in het weekend.

Hoe lang duurt het voor een instantbetaling op de rekening van de begunstigde staat?

Een instantbetaling staat bijna onmiddellijk - namelijk binnen de vijf seconden - op de rekening van uw begunstigde. Die heeft het geld direct ter beschikking en kan het ontvangen bedrag dus ook onmiddellijk gebruiken.

Indien het geld niet binnen de vijf seconden op de rekening staat, gaat de betaling niet door.

Staat er een betalingslimiet op een instantbetaling?

Europa voorziet een betalingslimiet tot 15.000 EUR voor instantbetalingen. Landen hebben echter de mogelijkheid hiervan af te wijken. België heeft ervoor gekozen om geen betalingslimiet vast te leggen. Hierdoor heeft u de vrijheid om in alle situaties voor een instantbetaling te kiezen. En dus ook bij grotere bedragen.

Uiteraard kan elke bank wel zelf limieten instellen, zoals ze dat bv. ook kan doen voor daglimieten in de app voor mobiel bankieren.

Zal een instantbetaling gratis of betalend zijn?

Dit zal variëren van bank tot bank. Elke bank bepaalt zelf binnen welk dienstenpakket en tegen welke prijs zij instantbetalingen zal aanbieden. 

Met welk toestel kan een instantbetaling uitgevoerd worden?

In principe kan een instantbetaling uitgevoerd worden op dezelfde toestellen als waarmee een traditionele elektronische betaling uitgevoerd wordt: pc, tablet of smartphone. Elke bank beslist echter zelf hoe en via welke weg ze instantbetalingen zal aanbieden. 

Kan een instantbetaling nog teruggeroepen worden eenmaal geïnitieerd?

Nee, doordat de overschrijving in enkele seconden wordt verwerkt, kan die niet worden teruggeroepen. U kunt uiteraard wel uw bank contacteren om na te gaan of u het geld eventueel teruggestort kan krijgen.

Vanaf wanneer zullen instantbetalingen mogelijk worden?

In de loop van 2019 zullen de eerste instantbetalingen verwerkt kunnen worden.

Zullen alle banken instantbetalingen aanbieden?

De volgende Belgische banken zullen instantbetalingen verwerken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. 

Wie klant is bij deze banken zal instantbetalingen kunnen ontvangen en mogelijks initiëren. Elke bank bepaalt zelf binnen welk dienstenpakket zij instantbetalingen zal aanbieden. 

Om van instantbetalingen een succes te kunnen maken is uiteraard een voldoende groot aanbod van de banken nodig en moeten zij het mogelijk maken om zowel betalingen te kunnen ontvangen als initiëren.

Verschillende andere banken zullen in de toekomst ook instantbetalingen aanbieden.

Een actuele lijst is te raadplegen op https://www.cecbelgium.be/nl.

Zullen banken verplicht instantbetalingen moeten aanbieden?

Nee, een bank kiest zelf of ze al dan niet instantbetalingen zal aanbieden. Ook kan ze ervoor kiezen om “passief” deel te nemen: dat betekent dat u als klant wel instantbetalingen zal kunnen ontvangen maar niet zelf zal kunnen initiëren.

Kan iedereen een instantbetaling ontvangen en initiëren?

Nee. Om een instantbetaling te kunnen ontvangen of initiëren dient u klant te zijn bij één van de banken die instantbetalingen zullen verwerken. Begin 2019 betreft het volgende banken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. 

Wie klant is bij deze banken zal vanaf begin 2019 sowieso instantbetalingen kunnen ontvangen. Of u ook instantbetalingen zal kunnen initiëren, hangt af van bank tot bank. Elke bank bepaalt namelijk zelf binnen welk dienstenpakket zij instantbetalingen zal aanbieden. 

Zullen instantbetalingen de gewone overschrijvingen vervangen?

Instantbetalingen worden vanaf begin 2019 aangeboden, naast de klassieke overschrijving. Als klant zal u in principe kunnen kiezen tussen een klassieke overschrijving en een instantoverschrijving, afhankelijk van het commerciële beleid van de bank. De vergelijking kan gemaakt worden tussen rijden via een snelle snelweg of via de tragere nationale wegen.

Het succes van de instantbetalingen zal afhangen van het aanbod van de banken (bieden ze al dan niet de initiatie van instantbetalingen aan?) en de snelheid waarmee dit aanbod uitgezet zal worden.

Zijn instantbetalingen veilig?

Ja, instant betalingen zijn even veilig als de traditionele elektronische betalingen. Banken zetten alles op alles om hun klanten te beschermen tegen eventuele fraude. Uiteraard kan u meewerken aan uw veiligheid door nooit uw codes door te geven via e-mail, sms, telefoon of sociale media en de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen.

Worden instantbetalingen enkel in België uitgevoerd of ook in het buitenland?

Instantbetalingen zullen in eerste instantie enkel mogelijk zijn in België en dit voor klanten van de volgende banken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank. 

In de toekomst zullen instantbetalingen wel uitgerold worden naar de hele SEPA-zone. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de loop van 2019 gebeuren. 

Waar staat België tegenover Europa in dit verhaal?

België wordt, na enkele voorlopers binnen de eurozone, één van de eerste Europese landen waar instantbetalingen hun intrede doen op niveau van de bankengemeenschap. Febelfin is trekker van dit ambitieuze initiatief. De Belgische banken hebben dan ook zwaar geïnvesteerd om van dit project een succesverhaal te maken en zo in te kunnen spelen op een groeiende behoefte van de consument: altijd bereikbaar zijn en om het even waar en wanneer kunnen betalen.

Waar vind ik meer info?

Meer informatie over de instant betalingen kan teruggevonden worden op https://www.cecbelgium.be/nl/instant-payments.