1
2
 • 21 mei 2015
  EU Commissie

  Op 12 mei debatteerden de Europese leiders tijdens de ECOFIN meeting over macro-economische onevenwichtigheden en structurele hervormingen in de EU, alsook over de houdbaarheid van overheidsfinanciën en het Europees Investeringsplan. Op 18 mei keurde de Europese Commissie enkele landenspecifieke aanbevelingen goed waarbij ze de EU-lidstaten aanmoedigen om maatregelen te nemen die groei stimuleren en werkgelegenheid creëren.

 • 18 mei 2015

  In het eerste kwartaal van 2015 vonden 63 fraudegevallen met internetbankieren plaats. Daarbij kon een totaal bedrag van ongeveer 173.000 EUR worden buitgemaakt. Deze cijfers liggen volledig in lijn met de lage fraudecijfers van het voorbije jaar: in 2014 vonden 277 fraudegevallen plaats voor ongeveer 650.000 EUR. Dit kwam toen neer op een daling van 85% tegenover 2013.

Financiële moeilijkheden?

 • 13 mei 2015

  Zoals de voorbije jaren zullen de bankkantoren op donderdag 14 mei (O.H.-Hemelvaart) en vrijdag 15 mei 2015 (Dag na O.H.-Hemelvaart) de deuren sluiten.

  Febelfin nodigt de bankklanten uit hun voorzorgen te nemen. De self banks, betaalterminals en biljettenverdelers blijven uiteraard ter beschikking. Klanten kunnen bovendien zonder problemen thuisbankieren (PC-banking, Phone banking) of gebruik maken van hun betaalkaarten.

 • 11 mei 2015

  Het Europees Parlement en de Raad bereikte op 5 mei 2015 een politiek akkoord omtrent het voorstel tot een herziening van de Richtlijn betalingsdiensten. De dag nadien presenteerde de Europese Commissie uitvoerig haar plannen om een Digitale Eengemaakte Markt te creëren.