1
2
3
 • 7 oktober 2015

  Vandaag, woensdag 7 oktober 2015, heeft Febelfin in de VS samen met het FS-ISAC of languit het Financial Services – Information Sharing and Analysis Center een Memorandum of Understanding inzake cybersecurity ondertekend. 

 • 6 oktober 2015

  Op 30 september 2015 stelde de Europese Commissie haar totaalaanpak voor een eengemaakte kapitaalmarkt voor aan de hand van een volledige roadmap met toekomstige initiatieven en publicaties van wetsvoorstellen omtrent effectisering, kapitaalsvereisten en de solvabiliteitsregels. Daarnaast werden een aantal publieke consultaties gelanceerd.

Bedrijven: opgepast voor malware

 • 2 oktober 2015

  De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen heel wat uitdagingen in de sector mee, net als een daling van de prijzen, in het bijzonder op het gebied van de zuivel en runds- en varkensvlees. De huidige marktvolatiliteit weegt op het business model van bepaalde bedrijven en kan financiële moeilijkheden voor hen veroorzaken. De banksector besteedt aandacht aan deze bedrijven, en meer bepaald aan hun algehele financiële toestand en hun liquiditeitspositie. 

 • 1 oktober 2015

  De Europese Commissie zet gedurende de hele maand oktober de problematiek rond cyber security extra in de verf. Ze heeft deze maand dan ook uitgeroepen tot European Cyber Security Month. In 28 landen worden meer dan 170 verschillende activiteiten op poten gezet. De Belgische awareness campagne die CERT.be en de Cyber Security Coalition vandaag hebben gelanceerd is daar één van.