4 min read

De Vlaamse Energieleverancier is failliet verklaard. Vele klanten hebben vragen over hun nog lopende domiciliëring. Wat kunnen zij ondernemen? En wat doet de bank?

Hieronder trachten we een antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Kan ik mijn domiciliering annuleren?

  • Om een domiciliering te annuleren dient de klant contact op te nemen met de schuldeiser. De bank komt hier niet in tussen. Het beheer van de mandaten zit volledig bij de schuldeiser zelf. Bij een faillissement dient de klant hiervoor contact op te nemen met curator die werd aangesteld in het dossier.
  • Het wetgevend kader laat wel toe dat banken kunnen voorzien in de mogelijkheid tot het blokkeren van een domiciliering. Op deze manier kan de schuldeiser de gelden niet langer automatisch invorderen. Hiervoor neemt de klant best contact op met zijn/haar bank.
  • Opgelet: Er blijft hoe dan ook sprake van een openstaande schuld die zal moeten vereffend worden.

Kan ik mijn domiciliëring terugvorderen?

  • Het wetgevend kader voorziet in de bescherming van de consument om de klant te wapenen tegen eventueel misbruik van de schuldeiser.
  • Daarom heeft hij het recht om tot 8 weken na inning zijn domiciliëring terug te vorderen.
  • Opgelet: Er blijft hoe dan ook sprake van een openstaande schuld die zal moeten vereffend worden.

Vervalt mijn schuld als ik mijn domiciliering terugvorder?

  • Neen, bij een terugvordering van een domiciliering vervalt je schuld ten aanzien van de leverancier niet. Een openstaande schuld zal hoe dan ook steeds vereffend moeten worden. Ook in dit specifiek geval, want je hebt immers energie verbruikt.
  • De bank van de schuldeiser moet de curator op de hoogte stellen van eventuele teruggaven. Om de openstaande schuld te innen, kan een curator de klant hiervoor contacteren, eventueel met bijkomende kosten.

Wat kan ik doen om mijn voorschotten te recupereren?

  • We raden de klanten aan om een schuldvordering in te dienen via het platform Regsol.
go to top