2 min read

Wat is een IBAN en een BIC?

IBAN

Een IBAN staat gelijk aan een bankrekeningnummer. Het aantal tekens varieert van land tot land, maar het maximum is 34. Aan het begin van elke IBAN staan telkens twee letters die overeenstemmen met de (ISO-)code van het land waarin de rekening wordt gehouden (bijvoorbeeld FR voor een Franse rekening of NL voor een Nederlandse rekening). 

Afkorting voor International Bank Account Number.

In ons land bestaat een IBAN-nummer uit 16 tekens (oorspronkelijk waren dat er 12). Aan het begin staan de letters 'BE', gevolgd door 2 cijfers. Daarna volgen de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer.

Een Belgisch rekeningnummer kan er dus zo uitzien: BE68 5390 0754 7034.

BIC

De BIC is bedoeld om een bank te herkennen. De BIC telt 8 of 11 tekens en bestaat uit een bankcode (4 tekens), een landcode (ISO) (2 letters), een plaatscode (2 tekens) en kan voor bepaalde banken worden aangevuld met een kantoorcode (3 tekens).

BIC staat voor Business Identifier Code. 

Voorbeeld Belgische BIC-code: BANKBEBB. 

voorbeeld_iban_bic

Voorbeeld IBAN en BIC