2 min read

Cyberveiligheid is cruciaal voor het vertrouwen in het financiële systeem. Consumenten en ondernemers moeten kunnen rekenen op veilige digitale financiële diensten. De banken gaan dagelijks de strijd aan met cybercriminelen. Maar ze zouden nog meer kunnen bereiken met ondersteuning van de regering.

De regering moet het de banken makkelijker maken om gegevens uit te wisselen over betaal- en cyberfraude.

Het is cruciaal dat financiële instellingen informatie uitwisselen, willen we cybercriminaliteit effectief bestrijden. Een incidentenwaarschuwingssysteem, een register van (rechts)personen die een risico vormen, kan daarbij een krachtig hulpmiddel zijn. Maar daar is een wettelijk kader voor nodig dat de uitwisseling van bepaalde fraudegegevens tussen financiële instellingen mogelijk maakt.

Ethisch hacken, uitlokkingsoperaties en controle van elektronische communicatie moeten juridisch mogelijk zijn.

Financiële instellingen botsen vaak op juridische obstakels wanneer ze cybercriminelen op heterdaad willen betrappen. Technieken zoals ethisch hacken, uitlokkingsoperaties of controle van elektronische communicatie zijn zeer effectief om cybercriminelen op te sporen, maar de wet laat dit op dit moment niet toe.

De Financial Sector Cybersecurity Council moet verder worden uitgebouwd.

De Financial Sector Cybersecurity Council is nodig om de ontwikkelingen binnen cyberveiligheid in de financiële sector op te volgen, het cyberveiligheidsbeleid van de regering mee vorm te geven en om beleidsmaatregelen voor te stellen en te beoordelen. De Financial Sector Cybersecurity Council verder uitbouwen, kan de samenwerking tussen overheid en de financiële sector alleen maar versterken.

De cyberveiligheid vrijwaren kadert in de ambitie van de financiële sector om ervoor te zorgen dat de Belg meer dan ooit kan rekenen op veilige en innovatieve financiële diensten.

go to top