2 min read

Een van de prioriteiten van de Europese Unie is de voltooiing van de Bankenunie. De financiële sector ondersteunt de Bankenunie en haar derde pijler: de uitwerking van een Europees depositogarantiesysteem. De timing is wat anders.

De bankenunie bestaat uit drie onderdelen: een Europese toezichthouder voor de Europese banken, zorgen voor stabiliteit, onder andere via een gezamenlijk steunfonds en een gezamenlijk Europees garantiestelsel voor spaarders: het depositogarantiestelsel.

De timing van het Europees depositogarantiesysteem baart de sector zorgen. De financiële crisis heeft ons opgezadeld met zeer ongelijk gespreide probleemkredieten (de zogenaamde non-performing loans). Voor we een depositogarantiesysteem invoeren, moet dat probleem eerst worden aangepakt. De risico’s in de banken van alle Lidstaten moeten immers worden afgebouwd, voor we risico’s gaan beginnen delen.

Bovendien hebben de Belgische banken de voorbije jaren al veel meer bijgedragen voor depositogarantie dan Europa vraagt. Dat tempo aanhouden, zou de concurrentiekracht van de Belgische banken schaden en dus het gelijke speelveld op de helling zetten.

Dat speelveld moet ook internationaal gelijk zijn, zowel tussen andere Europese economieën (Bankenunie vs. niet-Bankenunie) als tussen niet-Europese economieën (zoals de VS, China en Japan).

Een stabieler ondernemingsklimaat en fiscaal kader moet ervoor zorgen dat de Belgische financiële instellingen kunnen concurreren met het buitenland.

go to top