8 min read

Klik op de vraag om het antwoord te zien verschijnen.

Kan ook ik uitstel van betaling krijgen?

Ben je een particulier (dus geen onderneming) en heb je een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (bv. voor een woning, appartement, …), dan kan je bij je bank / kredietgever uitstel van betaling krijgen. Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Die ontdek je in de volgende vraag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?

Je kan betalingsuitstel van je hypothecair krediet vragen als je aan elk van deze 4 voorwaarden voldoet:

1) Je inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van je zaak
 • overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2) Op 1 februari 2020 heb je geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4) Op het moment dat je de aanvraag tot betalingsuitstel doet, is je spaarbuffer kleiner dan 25.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar je totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij je eigen of een andere bank / kredietgever. Pensioensparen hoef je hier niet in mee te rekenen.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen?

 • Als je je aanvraag voor 30 april 2020 hebt gedaan, kan je de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Ook als je je aanvraag pas na 30 april 2020 hebt gedaan, zal je tot 31 oktober 2020 van betalingsuitstel kunnen genieten. Dit betekent wel dat je niet de maximale termijn kunt opnemen. 
  • Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).
 • Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Had je je aanvraag ten gevolge van de coronacrisis al ingediend voordat het charter van Febelfin werd gepubliceerd, dan zal je aanvraag geëvalueerd worden volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact met je opnemen.

Moet ik dossierkosten betalen als ik betalingsuitstel vraag?

Nee, de bank rekent je geen dossier- of administratieve kosten aan. Voorwaarde is wel dat je het betalingsuitstel vraagt in het kader van de coronacrisis en dat je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).

Welke intresten moet ik betalen als ik betalingsuitstel vraag?

 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je gedurende maximum 6 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.
 • De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

Wat moet ik verstaan onder netto gezinsmaandinkomen?

Wij gebruiken volgende definities voor netto gezinsmaandinkomen:

 • Ben je een loontrekkende: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats.
 • Ben je een zelfstandige: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op je eigen naam.

Wordt mijn aanvraag tot betalingsuitstel automatisch goedgekeurd?

Nee. De maatregel is er voor wie door de coronacrisis niet meer in staat is zijn of haar hypothecair krediet te betalen. De bank / kredietgever zal daarom eerst nagaan of je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).

Kan ik betalingsuitstel vragen om meteen ook andere aanpassingen aan mijn kredietovereenkomst te laten doen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Heeft dit betalingsuitstel gevolgen voor de rest van mijn krediet?

Betalingsuitstel kan twee gevolgen hebben voor de rest van je krediet:

 • De looptijd van je krediet wordt verlengd met het aantal maanden waarvoor je betalingsuitstel hebt gekregen. Als je in het geval van reconstitutiekrediet (Een reconstitutiekrediet is een hypothecair krediet waarbij een levensverzekering, groepsverzekering of een andere vorm van sparen als waarborg dient voor de wedersamenstelling van het kapitaal. Kapitaal wordt dus op het einde afgelost met bijvoorbeeld de groepsverzekering.) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je gedurende maximum 6 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De interesten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich.

Word ik aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België gemeld als wanbetaler als ik betalingsuitstel vraag?

 • Nee, krijg je een betalingsuitstel in het kader van de coronamaatregel, dan wordt dat niet als wanbetaling geregistreerd in de CKP.
 • De betrokken kredietovereenkomst wordt meestal verlengd met het aantal maanden waarop het betalingsuitstel betrekking heeft. De bank / kredietgever zal de nieuwe einddatum van je kredietovereenkomst aan de CKP melden

Moet ik bewijsstukken voorleggen om betalingsuitstel te krijgen?

 • De bank / kredietgever zal enkele bewijsstukken opvragen om je aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een loonfiche van je werkgever zijn op basis waarvan de tijdelijke werkloosheid kan vastgesteld worden of een verklaring op eer dat je inkomsten sterk gedaald zijn. Het is niet nodig om een print van de maandelijkse aangifte te overhandigen die je werkgever doorstuurt om de uren van tijdelijke werkloosheid mee te delen (de zogenaamde 'ASR 5').
 • Ben je zelfstandig, dan kan ook een verklaring op eer gebruikt worden om vast te stellen dat je inkomsten gedaald zijn en/of kan er op basis van het bewijs van de toekenning van één van de regionale premies (hinderpremie of compensatiepremie Vlaanderen, indemnité wallonne of prime bruxelloise) aangetoond worden dat je actief bent in één van de getroffen sectoren.

Is er ook betalingsuitstel mogelijk voor mijn schuldsaldoverzekering?

Daarvoor neem je best contact op met Assuralia, de beroepsfederatie van de verzekeringsondernemingen.

Aan wie en hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

Langsgaan bij je bank / kredietgever kan enkel op afspraak. Best kies je ervoor om telefonisch of via  een digitaal kanaal (e-mail, chat, mobiele app, … ) contact op te nemen met je bank / kredietgever. Samen kunnen jullie bekijken hoe je je aanvraag moet indienen. Ook op de website van je bank vind je dit vaak terug.

Een aanvraag indienen kan normaal gezien op verschillende manieren:

 • indienen per mail of brief met aanhechting van de bewijsstukken
 • telefonisch indienen met opname van het gesprek
 • indienen bij het kantoor waar je klant bent

Hoe lang moet ik wachten op een antwoord om te weten of ik uitstel van betaling krijg?

Er worden heel wat aanvragen verwacht. Hierdoor kan het enkele dagen duren voor je antwoord krijgt. Je bank / kredietgever stelt alles in het werk om je zo snel mogelijk verder te helpen.

Wanneer dien ik best mijn aanvraag in?

Je contacteert je bank / kredietgever best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

Wat als ik twee woningen bezit: kan ik dan ook een aanvraag tot betalingsuitstel vragen?

Nee, je mag slechts één woning bezitten.

Kan ik mijn reeds bekomen uitstel tot eind 2020 verlengen?

Indien je reeds uitstel van betaling hebt bekomen tot uiterlijk 30 september 2020 (voor uitstel toegekend vanaf april) of 31 oktober 2020 (voor uitstel toegekend vanaf mei) kan je eventueel verlenging van dit uitstel bekomen , op voorwaarde dat je

 • daartoe een aanvraag indient;
 • nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”)

De mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020 geldt dus voor:

 • het reeds toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 30 september 2020
 • het reeds toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 31 oktober 2020
 • een nog aan te vragen en toe te kennen uitstel dat loopt tot 31 oktober 2020

Wanneer en hoe kan ik verlenging van het reeds bekomen uitstel tot eind 2020 aanvragen?

De aanvraag gebeurt bij voorkeur bij je bankkantoor of op het centraal nummer van de kredietgever en dient in alle gevallen te gebeuren tussen 1 en 20 september 2020. De kredietgever kan hier evenwel andere modaliteiten voorzien die tijdig op de door hem verkozen manier bekend gemaakt zullen worden.    

Niet gevonden wat je zocht? Stuur dan zeker een mailtje naar het centraal contactpunt van Febelfin: corona@febelfin.be. We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.