money investment growth

Stel: je hebt een mooi spaarpotje aangelegd. Geld dat je wil beleggen. Dan wil je natuurlijk wel gerust zijn dat je zuurverdiende centen goed beschermd zijn. Dat is exact wat MiFID II doet. Hier ontdek je meer over deze beleggersrichtlijn.

Hoe je kan beleggen in alle veiligheid

MiFID is de afkorting van Markets in Financial Instruments Directive. Het is een Europese richtlijn die jou als belegger beschermt. MiFID II legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze je beleggingsproducten aanbieden of als ze je daarover advies geven.

MiFID II is in werking getreden op 3 januari 2018. Het is de opvolger van de MiFID I Richtlijn, die er in 2007 is gekomen. 

Wat doet MiFID voor mij als belegger?

MiFID beschermt jou als belegger. Dat is al zo sinds 2008. Toen trad MiFID I in werking. Financiële instellingen moeten sindsdien een beleggersprofiel van jou opmaken. Daarmee kijken ze of je iets kent van beleggingsproducten en of je er ervaring mee hebt. Ze mogen je nadien alleen producten aanbieden die overeenstemmen met die kennis en ervaring.

Krijg je beleggingsadvies van je financiële instelling, dan moest zij sinds MiFID I ook nagaan wat je financiële situatie en beleggingsdoelstellingen zijn. De producten die je wil, moeten geschikt zijn om die beleggingsdoelstellingen te halen.

Dit is de zogenaamde “zorgplicht”.

De principes van MiFID I werden onder MiFID II nog verder aangescherpt. Dat toont zich zo:

 • Striktere regels voor de verkoop van complexe producten
 • Striktere procedures om ervoor te zorgen dat de juiste producten bij het gepaste doelpubliek terecht komen (product governance)
 • Invoering van een nieuw soort beleggingsdienst: onafhankelijk beleggingsadvies
 • Beperkingen op commissies die financiële instellingen kunnen betalen en ontvangen als zij beleggingsdiensten verstrekken
 • Versterkte zorgplicht voor verleners van beleggingsdiensten
 • Betere informatieverstrekking aan de klant
 • Meer transparantie over kosten
 • Meer vorming en opleiding voor het personeel
 • Striktere sancties en nieuwe bevoegdheden voor toezichthouders
 • Betere identificatie van opdrachtgevers van financiële transacties om marktmisbruik sneller op te sporen
 • Striktere regels voor telefoongesprekken en elektronische communicatie in het kader van beleggingsdiensten
Sparen & beleggen

Hoe een stevige beleggersbescherming jouw leven beter maakt

Als je geld belegt, wil je niet enkel de garantie dat je belegging goed wordt beheerd maar ook dat je voldoende beschermd wordt. De beleggersrichtlijn MiFID II zorgt daarvoor. Wat ze precies doet, kom je hier te weten.

Sparen & beleggen

Waarom je blij moet zijn met je beleggersprofiel

Als de naam MiFID II valt, is het beleggersprofiel vaak het eerste waar iedereen aan denkt. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de Europese beleggersrichtlijn. Waarom dat zo is en waarom je er blij mee moet zijn, ontdek je hier. 

Saving & investing

MiFID: the European directive that protects investors

Geldt MiFID II voor alle financiële producten en diensten?

Nee, MiFID II is van toepassing op beleggingsproducten. Dat zijn aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. De richtlijn geldt ook voor beleggingsdiensten: beursorders plaatsen en uitvoeren, advies verlenen over beleggingsproducten en individueel vermogensbeheer aanbieden.

Voor andere financiële diensten, zoals betaaldiensten of kredieten, gelden andere regels. Ook voor het geld dat je op je spaarrekening hebt staan, zijn er aparte regels. 

Moeten alle financiële instellingen MiFID II toepassen?

Alle instellingen die professioneel beleggingsdiensten aanbieden, passen MiFID II toe. Of je nu een beroep doet op een bank, een beursvennootschap, een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of een beheerder van een beleggingsfonds: je bent overal even goed beschermd.

Ben ik als private banking-klant ook beschermd?

Absoluut. MiFID II maakt geen onderscheid tussen private banking-klanten en andere particuliere klanten: iedereen geniet dezelfde bescherming.

MiFID II maakt wel een onderscheid tussen professionele en niet-professionele klanten. Voor professionele klanten gelden er minder strenge regels. Als particulier kan je het statuut van professionele belegger aanvragen maar alleen onder strenge voorwaarden. Het is je financiële instelling die nagaat of je aan die voorwaarden voldoet.

go to top