2 min read

Febelfin roept op om contact op te nemen met je bank

Febelfin is de laatste dagen door verschillende instanties op de hoogte gebracht van een klachtenstroom over het Franse Indexia, dat eigenaar is van ondernemingen FSAM en Celside. Naar aanleiding hiervan lijsten we graag nog eens op wat de rechten zijn van consumenten in het kader van domicilieringen en welke acties je als klant kan ondernemen om invorderingen via domiciliering te stoppen

Eerst en vooral zet je als klant best je contract met SFAM of Celside stop en kan je dit contract zelfs betwisten. Je kan nagaan in de contractuele voorwaarden op welke manier dit moet gebeuren.

De Europese wetgeving voorziet ook in een beschermend kader indien er iets misloopt met een domiciliëring. In dat kader roept Febelfin dan ook op om:

  • Contact op te nemen met je bank om deze domiciliëring op je rekening te laten blokkeren. De bank kan een schuldeiser blokkeren om nog langer gelden te innen op de rekening. Dit kan enkel op vraag van de klant. Sommige banken voorzien die mogelijkheid reeds via hun mobiele of online banking tools.
  • Een terugbetaling aan te vragen bij je bank voor de betalingen die je betwist. Dit kan tot 8 weken na de inning of tot 13 maanden na de inning indien de schuldeiser geen geldig domiciliëringsmandaat kan voorleggen. Bij sommige banken kan de klant dit aanvragen via de mobiele of online banking tools. Indien de inning terecht was dan vervalt de onderliggende schuld evenwel niet.

Daarnaast raad het Europees Centrum voor Consumenten ook aan om hiervan melding te maken bij de Economische Inspectie. Meer informatie kan je ook terugvinden om hun website.

go to top