1
 • 3 maart 2015

  Op 25 februari 2015 nam de Europese Commissie een volgende stap in het ‘European Semester Cycle’ door de beslissingen van het College voor te stellen. De dag nadien keurde het ECON Comité een wetsvoorstel goed met betrekking tot monetaire marktfondsen. U kan hierover meer informatie vinden in onze EU Flash.

 • 26 februari 2015

  De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag nog heel wat hoger dan vorig jaar: 28,8% in aantal en 22,8% in bedrag.

  Ook de kredietaanvragen liggen in januari 2015 nog aanzienlijk hoger (+41,5%) dan in januari 2014. Het bedrag van de kredietaanvragen lag eveneens hoger (+37,3%).

Financiële moeilijkheden?

 • 25 februari 2015

  De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde trimester van 2014 een toename met 4,5 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen aangevuld met koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa. Eind 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 141,58 miljard EUR.

 • 24 februari 2015

  Op 17 februari 2015 besliste de raad van bestuur van de Europese Investeringsbank dat kleine en middelgrote bedrijven in Europa nog voor de zomer moeten kunnen genieten van de eerste beschikbare fondsen van het nieuwe Europese Fonds voor Strategische Investeringen. ...