1
2
 • 28 augustus 2015

  Brussel, 28 augustus 2015 – De verstrekte kredieten lagen in juli 2015 aanzienlijk hoger – zowel in aantal als in bedrag – dan in juli 2014: 64,7% in aantal en 66,4% in bedrag. Ook het aantal kredietaanvragen lag in juli 2015 hoger (+17%) dan in juli 2014. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 14% hoger. De cijfers worden nog steeds beïnvloed door de herfinancieringen.

  Niettemin is, zoals in de voorgaande maanden, ook in juli opnieuw een duidelijke stijging merkbaar van onder meer de kredieten voor de aankoop van een woning (+18%) en voor de aankoop met renovatie (+34%).  De toename was evenwel opnieuw het grootst op vlak van de verstrekte renovatiekredieten (+66%). Voor de tweede maand op rij stijgt eveneens het aantal verstrekte bouwkredieten (+9,6%).

  Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

   
 • 26 augustus 2015

  Een nieuwe regelgeving die ervoor moet zorgen dat niet tot het eurogebied behorende lidstaten beschermd worden tegen risico's die voortvloeien uit financiële steun gegeven aan een land van het eurogebied in het kader van het Europees financieel stabiliteitsmechanisme, werd op 4 augustus door de Raad goedgekeurd. Verder  verwelkomt de Eurogroup  het akkoord dat met Griekenland bereikt werd in het kader van het ESM programma. In ruil voor diepgaande inspanningen van Griekenland stellen de Europese instellingen 86 miljard euro ter beschikking via dit steunmechanisme. Eind juli werd de Europese Commissie het ook eens over reeks maatregelen die een succesvolle start van het Europees Investeringsplan in de herfst moeten garanderen. 

Financiële moeilijkheden?

 • 26 augustus 2015

  De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen heel wat uitdagingen in de sector mee, in het bijzonder op het gebied van de zuivel- en varkensvleesproductie. De huidige marktvolatiliteit weegt op het ‘business model’ van bepaalde bedrijven en kan financiële moeilijkheden voor hen veroorzaken. De banksector besteedt aandacht aan deze bedrijven, en meer bepaald aan hun algehele financiële toestand en hun liquiditeitspositie.

 • 23 juli 2015

  Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat nooit eerder in het tweede trimester zoveel hypothecair krediet werd verstrekt als in de afgelopen drie maanden : bijna 65.000 hypothecaire krediet-overeenkomsten voor een totaalbedrag van meer dan 6,6 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 31%. Het overeenstemmende bedrag ligt 22% hoger.