1
2
 • 23 juli 2015

  Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat nooit eerder in het tweede trimester zoveel hypothecair krediet werd verstrekt als in de afgelopen drie maanden : bijna 65.000 hypothecaire krediet-overeenkomsten voor een totaalbedrag van meer dan 6,6 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 31%. Het overeenstemmende bedrag ligt 22% hoger.

 • 20 juli 2015

  Vice-Commissaris Frans Timmermans gaf op 7 juli een toespraak in het Europees Parlement, waarbij het werkprogramma van de Commissie voor het jaar 2015 geëvalueerd werd tot op heden, en het programma voor 2016 werd besproken. De Europese ministers raakten het op 12 juli eens over de volgende stappen inzake de Griekse crisis. En op de Ecofin meeting van 14 juli werd het programma van het Luxemburgs voorzitterschap, het 5- presidenten rapport en de specifieke landenaanbevelingen besproken. Daarenboven gaf Commissaris Jonathan Hill het startschot voor een brede consultatie van de financiële wereld over de impact van de Capital Requirements Directive op de kredietverlening aan bedrijven.

Financiële moeilijkheden?

 • 10 juli 2015

  De Europese Raad stemde op 29 juni in met nieuwe regelgeving die de verbeterde rapportering en de transparantie van effectenfinancieringstransacties beoogt. Diezelfde dag boekte het Letse voorzitterschap een doorbrak over de belangrijkste voorwaarden die opgenomen moeten worden in de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging. En Luxemburg stelde, als nieuwbakken voorzitter van de Europese Raad, zijn programma en prioriteiten voor het komende half jaar voor aan het Europees Parlement. 

 • 10 juli 2015

  Febelfin Academy, het opleidingscentrum van de financiële sector, kreeg recent het Qfor label uitgereikt. Dankzij dit label krijgen toekomstige cursisten de garantie dat ze een kwaliteitsvolle opleiding volgen bij een erkend instituut. Het label is een mooie erkenning voor het Febelfin Academy team dat het hele jaar klaarstaat om opleidingen aan te bieden op het hoogste niveau.